HOME
           

Proces zavádění TRIZ v Česku a na Slovensku

S metodikou Tvorby a řešení inovačních zadání -TRIZ jsem se seznámil v r. 1984 ve výborné knížce (K.Andrejsek, J. Beneš: Metody technické tvůrčí práce, SNTL , Praha, 1984). První z autorů je absolventem kursu TRIZ v Dubně pod Moskvou. V knížce autoři srozumitelně popsali význam a potenciál TRIZ, a to v kontextu různých jiných metod technické tvůrčí práce.

Nová etapa mého zájmu začal v únoru 1993, kdy jsem dostal pozvání přátel z Minska, abych se v tehdejší laboratoři IMlab seznámil s novinkami. Vrátil jsem se plným kufrem originálních knih o TRIZ a s horkou hlavou jak zavedu TRIZ do školství a inovační praxe českých a slovenských firem.

Ale, samozřejmě, to není vůbec jednoduché. Elektrotechnická fakulta VUT v Brně nebyla v té době připravena, možná ochotna, podepsat s IMlab smlouvu na základě předložených podmínek. Opět se potvrdilo, že náhoda pomůže jenom připravenému. Dříve založená a rychle transformovaná firma INDUS připravená byla.Později se ukázalo, že krok k soukromé firmě byl krok správným směrem. Prostě proto, že nové silné téma potřebuje k zavádění do škol a praxe silnou motivaci člověka a novou, byť slabou, ale dynamickou firmu - zaváděče.

Vizi -"zavedená metodika TRIZ ve školství a praxi firem" - uvádím do reality, spolu s několika přáteli, prací na projektech, přednášením na vysokých školách technických a pochopitelně prostřednictvím firmy INDUS, a to všemi, v daném čase dostupnými a efektivními způsoby.

Užitečný projekt

začíná bilancí výchozího stavu (abychom věděli odkud jdeme), ukazuje jasný cíl (abychom věděli kam jdeme), popisuje srozumitelně smysl, nebo-li účel projektu (čili most: odkud-kam jít), formuluje konkrétní výsledky (pilíře, které mohou podepřít pomyslný most), plánuje předpokládané činnosti (které je potřeba vykonat při budování podpěr onoho mostu) a vypočítává nutné zdroje (kdo, kde, kdy, za kolik bude stavět podpěry mostu vedoucí k cíli).

Bilance:

do konce r. 1990 aktivně používali TRIZ v Česku a na Slovensku snad 2 až 4 inženýři. Ne více jak 15 lidí mělo jasnou představu o obsahu a řešitelském potenciálu TRIZ. Pouze ve dvou firmách se využívala Hodnotová analýza ve vazbě na Algoritmus řešení invenčních zadání - ARIZ. Na vysokých školách se téma prakticky nepřednášelo. V českých publikacích existovalo několik článků z pera Ing. V. Dostála, CSc. z let 1980-90 v časopisu Podniková organizace a několik zmínek o TRIZ ve studijních textech na VŠ technických. První ucelený knižní popis TRIZ v češtině přinesla zmíněná kniha.

Cíl projektů od r. 1994: “TRIZ na školy a do praxe"

Tento cíl je stále ještě daleko. Po čem nic není, to se ujme hned. Ale zavádění nového a dobrého - to je vždy běh na dlouhou trať. Setrvačnost sociálních systémů (škola, firmy) je veliká, měkkého až bažinatého terénu je na cestě k cíli vždy dost a dost.

Smysl projektů od r. 1994:

Přechod od současného stavu k vytyčenému cíli. Smyslem všech dosavadních projektů byla a je výstavba “mostu" a jeho “podpěr" v podobě výstupů, či výsledků jednotlivých projektů.

Výsledky projektů od r. 1994:

Srozumitelná popularizace ( desítky článků v časopisech, ukázky SW na výstavách včetně Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, popularizační texty v podobě prospektů, krátké popularizující přednášky pro celý první ročník na FEI VUT v Brně pro více než 1500 studentů, přednášky na jiných VŠ podle přání kolegů vyučujících na TU Liberec, ZČU Plzeň, ČVUT Praha, TU Ostrava, STU Bratislav, TU Žilina, …).

Probuzení zájmu (dopisy, brožury, rozhovory, vysvětlování studentům a zájemcům z firem).

Informace (referáty na konferencích, informační texty a demo verse SW na různých nosičích, informační přednášky ve třetím ročníku FEI VUT pro více než 270 studentů, prezentace tématu a SW před akademickým pracovníky a managementem firem, jednodenní seznamovací semináře pro konstruktéry a technology ve firmách).

Vybuzení poptávky po produktech (vydány 2 skripta, přeloženy 2 knihy, přeložen výukový SW IM-Učitel, zvýšený zájem studentů o pravidelný kurz TRIZ na VUT v Brně (8 studentů-1996, 22-1997, 56-1998), pomalu, ale stále rostoucí zájem pedagogů na SŠ a VŠ technických a hlavně tvůrčích techniků ve firmách o metodiku i expertní systém.

Uspokojování poptávky (dále se překládají originální texty především z ruštiny, připravují se do tisku skripta a knihy, byly realizovány desítky kursů a SW ve firmách, zdokonalují se přednášky pro denní i postgraduální studium, stejně jako servis klientům na VŠ technických a ve firmách Česka a Slovenska).

Poděkování kolegům

Chci velmi podtrhnout, že činnosti a výsledky v rámci zavádění TRIZ v Česku a na Slovensku by nebyly dosaženy bez široké informační podpory přátel z Minska, především Ing. N.Xomenka CSc. a Ing. I.Devojna, CSc., ale i mnoha dalších kolegů, ani bez dostupných SW produktů IMCorp.
První by nevzniklo bez osobních a přátelských kontaktů založených a posilovaných od r. 1993. Druhé by nebylo možné bez partnerské smlouvy s producentem expe
rtního systému.

Před námi je dynamizace zavádění TRIZ v Česku a na Slovensku

Zavádění TRIZ do přípravy budoucích pedagogů a do studia na vysokých a částečně i na středních školách a hlavně do vývojových oddělení českých a slovenských firem je na samém počátku. Zavádění této metodiky a expertního systému v Česku a na Slovensku považuji za dostatečně “důstojný cíl" nejen pro jeden subjekt.

Mohu s uspokojením konstatovat, že množství spolupracovníků a uživatelů TRIZ a expertního systému roste. Téma je silné, práce i užitečných výsledků dostatek pro všechny. Spolupracovníci jsou vítáni.

Pište, telefonujte, informujte se !

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Technická 8, 616 00 BRNO

Tl.: 42 5 4114 2318 FAX: 42 5 4114 2464, e-mail: busov@uvee.fee.vutbr.cz

nebo: INDUS International, spol. s r. o., Konrádova 2, 628 00 BRNO

 

top


(c) 1997-2001 OTSM-TRIZ Technologies Center


http://www.trizminsk.org

04 Mar 2001